همکارانم

فکر می‌کنید اگر دوستان و همکاران عزیزمان می‌توانستند کارشان را از درون زندان ادامه دهند درباره چه می‌نوشتند؟ خودشان؟ نه، قطعا نه! به کار هر روزه‌شان ادامه می‌دادند و از درد و رنج مردم می‌نوشتند که این روزها پایانش نیست. بنویسیم، درباره دوستان‌ و همکاران عزیزمان بنویسیم، اما یادمان باشد روزنامه‌نگارها همیشه آخر از همه […]

غایت توقیف

۲۰۰۷-۰۸-۱۲ ۱۳:۴۶:۳۷ حسن نمک دوست تهرانی در توجیه توقیف مطبوعات دلیلی نمی‌توان اقامه کرد؛ اگر انصاف در میان باشد. آیا این سخن بدین معناست که مطبوعات اشتباه و خطا نمی‌کنند؟ به هیچ روی. مطبوعات گرفتار اشتباه می‌شوند و لاجرم باید پاسخگوی خطای‌شان باشند، ‌اما مجازات مطبوعات حتی «خطاکار» به یقین اعدام نیست. بر خلاف تصور […]

در آغاز سال‌های آینده

۲۰۰۷-۰۲-۲۰ ۰۷:۴۰:۴۱                         عمران صلاحی جایی نوشته است: از صبح تا غروب جان می‌کنی و شعری می‌گویی. بعد می‌دهی به دوستی و می‌پرسی نظرت چیست. نگاهی به کاغذ می‌اندازد و می‌گوید: به‌به، چه دست‌خطی! یعنی اینکه شعرت مفت هم نمی‌ارزد. من هم، چون مرور […]