کتاب تاریخ اجتماعی رسانه ها

کتاب تاریخ اجتماعی رسانه ها

متنی که ملاحظه می کنید سخنرانی نگارنده در نشست رونمایی و نقد کتاب تاریخ اجتماعی رسانه ترجمه دوست عزیزم جناب آقای دکتر حسن نمکدوست می باشد. این نشست در سالن فرهنگستان هنر برگزار شد و جمعی از اساتید و دانشجویان رشته های مختلف در آن حضور داشتند. دکتر محسنیان راد، دکتر شکرخواه و دکتر میرفخرایی […]