همکارانم

فکر می‌کنید اگر دوستان و همکاران عزیزمان می‌توانستند کارشان را از درون زندان ادامه دهند درباره چه می‌نوشتند؟ خودشان؟ نه، قطعا نه! به کار هر روزه‌شان ادامه می‌دادند و از درد و رنج مردم می‌نوشتند که این روزها پایانش نیست. بنویسیم، درباره دوستان‌ و همکاران عزیزمان بنویسیم، اما یادمان باشد روزنامه‌نگارها همیشه آخر از همه […]

فکر می‌کنید اگر دوستان و همکاران عزیزمان می‌توانستند کارشان را از درون زندان ادامه دهند درباره چه می‌نوشتند؟ خودشان؟ نه، قطعا نه!
به کار هر روزه‌شان ادامه می‌دادند و از درد و رنج مردم می‌نوشتند که این روزها پایانش نیست.
بنویسیم، درباره دوستان‌ و همکاران عزیزمان بنویسیم، اما یادمان باشد روزنامه‌نگارها همیشه آخر از همه درباره خود می‌نویسند، آن هم در مملکتی که نادانی، مصائبش را بی‌انتها کرده است.

حسن نمک‌دوست تهرانی ۱۴ بهمن ۹۱